S’AMBOSTA

s'ambosta

SITUACIÓ
Es Mercadal
CATEGORIA
Comercial

DATA
2020

EQUIP
Maria Cerdà – arquitecta
Judit Llabrés – arquitecta

FOTOGRAFIA
Elena Bagur