PRINCEP

SITUACIÓ
Ciutadella

CATEGORIA
Residencial

DATA
2019

EQUIP
Maria Cerdà – arquitecta
Joan Julià – arquitecte tècnic

FOTOGRAFIA
Elena Bagur