CAS FERRER

SITUACIÓ
Ciutadella de Menorca

CATEGORIA
Residencial

DATA
2018

EQUIP
Maria Cerdà – arquitecta
Joan Camps – arquitecte tècnic

FOTOGRAFIA
Elena Bagur